Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

KOULUTETTU HIEROJA SARI AROLA
Palokuja 16 28400 ULVILA
Puhelin 0445342723
Arolasari1@gmail.com
Y-tunnus 2280380-8

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Sari Arola
Arolasari1@gmail.com

Rekisterin nimi:

Asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö:

Hieronta-asiakkaista nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitomerkinnät.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei luovuteta.

Rekisterin suojaus ja säilytys:

Asiakkaiden esitietolomakkeet säilytetään vain manuaalisesti. Paperiset arkistot säilytetään lukollisessa arkistokaapissa. Vanhemmat paperiset arkistot tuhotaan lain edellyttämällä tavalla. Sähköinen ajanvarausrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.

Tietosuojaseloste päivitetty 5.5.2024.